obytná zóna 22 domov, architektonická a urbanistická štúdia obytnej zóny rodinných domov, 2016