fasáda Obchodná 64, návrh fasády na Obchodnej ulici, 2018