obytná zóna, urbanistická štúdia obytnej zóny, 2016