mestský úrad Leopoldov, súťaž na mestský úrad v Leopoldove, 2014