obytná zóna 22 domov, architektonicko-urbanistická štúdia obytnej zóny rodinných domov, 2016
spoluautor Marek Kľučár