VA_AR s. r. o. | VADKERTI_ARCHITEKTI je architektonický ateliér, ktorého základy sa opierajú o skúsenosti a úspešnú spoluprácu s investormi od roku 2004. Naším cieľom je starostlivá tvorba udržateľných priestorových riešení s patričným rešpektom ku prostrediu, do ktorého vstupujeme. Vážime si dôveru investorov a sme spoľahlivým partnerom v celom procese projektovej prípravy a realizácie diela. Zmyslom našej práce sú najmä spokojní užívatelia nami navrhovaného priestoru a ohľaduplnosť našej tvorby k životnému prostrediu.

Ateliér založil Ing. arch. Pavol Vadkerti (*1980) v roku 2012 v Bratislave po úspešnom absolvovaní autorizačnej skúšky a zapísaní do zoznamu autorizovaných architektov Slovenskej komory architektov pod registračným číslom 2023AA | www.komarch.sk

V súčasnom personálnom zložení disponujeme vyváženým pomerom odbornosti, skúsenosti a tvorivej sviežosti. Stabilnými oporami ateliéru sú Ing. arch. Marek Kľučár (AA SKA), Ing. arch. Adam Macko a Ing. Peter Wirth. Na súťažiach a projektoch väčšieho rozsahu a mierky tvoríme v širšom 6-8 člennom týme aj s naším partnerským ateliérom ARCHILAB s.r.o. | www.archilab.sk   

Radi sa pravidelne zúčastňujeme súťaží návrhov - naše ocenené návrhy:

> 3. miesto vo verejnej urbanisticko-architektonickej súťaži, revitalizácia lokality Snežienka (2020)

> zdieľané 2.-3. miesto vo verejnej architektonickej súťaži, sídlo Úradu na ochranu oznamovateľov (2022)