Sme ateliér orientovaný na návrh a realizáciu udržateľných priestorových riešení rozmanitej mierky. Tvoríme s prirodzeným rešpektom ku prostrediu, do ktorého vstupujeme a základným východiskom našej tvorby je dôsledná analýza potrieb užívateľa. Tie pretavíme do návrhu funkčných dispozičných riešení a v spoločnom dialógu s klientom hľadáme optimálne nastavenie rovnováhy pre celý životný cyklus stavby. Či už v otázkach estetických, konštrukčno-materiálových ako aj v aspektoch ekologicky, ekonomicky a sociálne udržateľnej výstavby a prevádzky. Vážime si prejavenú dôveru investorov a sme spoľahlivým odborným partnerom v celom procese projektovej prípravy a realizácie diela. Spokojní užívatelia nami navrhovaných domov dávajú totiž zmysel našej práci.

Ateliér založil Ing. arch. Pavol Vadkerti (*1980) v Bratislave v roku 2012 po absolvovaní autorizačnej skúšky a zapísaní do zoznamu autorizovaných architektov Slovenskej komory architektov pod registračným číslom 2023AA | www.komarch.sk

Ateliér je postavený na spolupráci a vyváženom pomere skúsenosti a tvorivej sviežosti. Podľa mierky konkrétneho zadania tvoríme samostatne alebo spoločne v zohratom tíme s kolegami Ing. arch. Marek Kľučár (AA SKA), Ing. arch. Adam Macko a Ing. Peter Wirth. V prípade súťaží a projektov väčšieho rozsahu a mierky vytvoríme "ad hoc" kreatívny tím aj s naším partnerským ateliérom ARCHILAB s.r.o. | www.archilab.sk   

Ocenené súťažné návrhy:

3. miesto v dvojetapovej urbanisticko-architektonickej súťaži, Športový areál Červená zahrada, Boskovice (2024)
3. miesto ex aequo
vo verejnej dvojetapovej architektonickej súťaži, Kreatívne a inovačné centrum v Brezne (2023)
zdieľané 2.-3. miesto
 vo verejnej dvojetapovej architektonickej súťaži, sídlo Úradu na ochranu oznamovateľov v Bratislave (2022)
3. miesto
vo verejnej urbanisticko-architektonickej súťaži, revitalizácia lokality Snežienka v Bratislave (2020)