VA_AR je ateliér orientovaný na návrh a realizáciu udržateľných priestorových riešení rozmanitej mierky s prirodzeným rešpektom ku prostrediu, do ktorého tvorivo vstupujeme. Základnými východiskami našej tvorby sú dôsledná analýza potrieb užívateľa, ich pretavenie do návrhu funkčných dispozičných riešení a v spoločnom dialógu hľadanie nastavenia rovnováhy pre celý životný cyklus stavby, či už v otázkach estetických, konštrukčno-materiálových ako aj v aspektoch ekologickej, ekonomickej a sociálne udržateľnej výstavby a prevádzky. Vážime si dôveru investorov a sme spoľahlivým odborným partnerom v celom procese projektovej prípravy a realizácie diela. Spokojní užívatelia nami navrhovaných domov dávajú totiž zmysel našej práci.

Ateliér založil Ing. arch. Pavol Vadkerti (*1980) v Bratislave v roku 2012 po absolvovaní autorizačnej skúšky a zapísaní do zoznamu autorizovaných architektov Slovenskej komory architektov pod registračným číslom 2023AA | www.komarch.sk

V súčasnom zložení ateliér disponuje vyváženým pomerom skúsenosti a tvorivej sviežosti a jeho stabilnými oporami sú Ing. arch. Marek Kľučár (AA SKA), Ing. arch. Adam Macko a Ing. Peter Wirth. Na súťažiach a projektoch väčšieho rozsahu a mierky tvoríme v širšom 6-8 člennom týme aj s naším partnerským ateliérom ARCHILAB s.r.o. | www.archilab.sk   

Radi sa pravidelne zúčastňujeme súťaží návrhov, naše ocenené návrhy:

3. miesto vo verejnej urbanisticko-architektonickej súťaži, revitalizácia lokality Snežienka v Bratislave (2020)

zdieľané 2.-3. miesto vo verejnej dvojetapovej architektonickej súťaži, sídlo Úradu na ochranu oznamovateľov v Bratislave (2022)

3. miesto ex aequo vo verejnej dvojetapovej architektonickej súťaži, Kreatívne a inovačné centrum v Brezne  (2023)