rodinný dom Borinka, architektonická štúdia rodinného domu v Borinke, 2015