rodinný dom Borinka, architektonická štúdia rodinného domu, 2015