rodinný dom Hrubý Šúrarchitektonická štúdia rodinného domu, 2009