rodinný dom Devín, architektonická štúdia rodinného domu v Bratislave - Devíne, 2018