rodinný dom Senec, architektonická štúdia rodinného domu, 2011