rodinný dom Senec, architektonická štúdia rodinného domu v Senci, 2011