víkendový dom Počúvadlo, architektonická štúdia víkendového domu pri Počúvadlianskom jazere, 2014