rodinný dom Bratislava, architektonická štúdia rodinného domu, 2012