Antošíkov majer, architektonická štúdia agroturistického centra pri obci Banská Belá, 2013
www.antosikovmajer.sk