Antošíkov majer, architektonická štúdia agroturistického centra pri obci Banská Belá, 2013

autori Pavol Vadkerti a Roman Rosina | www.antosikovmajer.sk