bytový dom Bratislava, architektonická štúdia bytového domu v Bratislave - Dúbravke, 2015
spoluautor Marek Kľučár