fasáda Obchodná 64, návrh fasády na Obchodnej ulici v Bratislave, 2018
spolupráca www.bellatrix.sk