mestský úrad Leopoldov, verejná architektonická súťaž na mestský úrad v Leopoldove, 2014
spoluautori Marek Kľučár, Ondrej Kurbel a Soňa Számelová