obytná zóna Podkerepušky, urbanisticko-architektonická štúdia polyfunkčného obytného súboru v Bratislave - Záhorskej Bystrici, 2022
autori Pavol Vadkerti, Adam Macko, Peter Wirth, Martin Donoval, Alexandra Knezovičová, Marek Kľučár a Zuzana Kopiláková